dissabte, 23 - de març - 2019 | usuaris actius: 524 | 11688919 visites
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Esteu a:  ajuntament > informació i dades > pagament mig a proveidors

Pagament Mig a Proveidors

Càlculs realitzats per a l'Entitat del Còmput del PMP RD 635/2014

  • Ràtio d'operacions pagades: 15,30 dies.
  • Import d'operacions pagades: 94.464,00€
  • Ràtio d'operacions pendents de pagament: 61,53 dies.
  • Import d'operacions pendents de pagament: 4899,67€
  • Període mitjà de pagament de l'Entitat: 17,58 dies.

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola CIF: P0831100C Local Municipal, s/n
Tel. 938 227 667 Fax 938 227 669 st.juliac@diba.cat - Avís legal - Accessibilitat
Diputació de Barcelona