divendres, 19 - de juliol - 2019 | usuaris actius: 238 | 13182128 visites
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Esteu a:  ajuntament > documents oficials > ordres i reglaments

Ordres i reglaments municipals

Tota la normativa, calendaris, edictes i anuncis relacionats amb la vila.

WEB: Normativa de caràcter general i fiscal

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament Sant Julià de Cerdanyola i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

WEB: Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament Sant Julià de Cerdanyola i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

WEB: Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs.

Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs de l'Ajuntament Sant Julià de Cerdanyola i els seus ens adscrits En aquesta pàgina trobareu els edictes i els anuncis que publiquen els municipis al BOPB, al DOGC, al BOE i al DOUE relatius a:

  • Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.
  • Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.
  • Les subvencions, els ajuts, les beques i els premis amb el termini de presentació de sol·licituds obert obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.

La informació referent als processos selectius apareix a la llista fins a sis mesos després de la darrera publicació. La informació de les licitacions i de les subvencions estarà exposada fins a set dies després de la finalització del termini de presentació d'ofertes o de sol·licituds. Una vegada han estat adjudicades o realitzada la concessió, respectivament, tornen a aparèixer i es mantenen a la llista durant el mes en curs en què s'ha publicat i el mes següent.

Ordenances fiscals

Ordenances vigents i preus públics

Ordenances Municipals

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola CIF: P0831100C Local Municipal, s/n
Tel. 938 227 667 Fax 938 227 669 st.juliac@diba.cat - Avís legal - Accessibilitat
Diputació de Barcelona